A A A

Thuis in deze tijd

We hebben, na anderhalf jaar van zoeken, twee stappen voorwaarts en één stap terug, besluiten genomen over ons nieuwe thematische subsidieprogramma dat wij samen met Stichting RCOAK ontwikkelen.

Erbij willen horen
De negatieve beeldvorming over ouderen was voor ons de aanleiding voor dit programma. Een samenleving waarin ‘maakbaarheid’ een dominante factor is, verhoudt zich moeizaam tot wie kwetsbaar is. Als rolmodel voor ouderen kom je dan al gauw terecht bij de 80-jarige die de marathon loopt of de zwarte piste neemt. Met de oudere die minder mobiel is, met nogal wat gebreken kampt en het toch alleen thuis moet rooien, wil niemand zich identificeren. Deze ouderen voelen zich daardoor overbodig, denken dat ze anderen tot last zijn en trekken zich terug uit de samenleving. Terwijl zij ook hun verlangens hebben, zoveel mogelijk willen leven zoals ze dat altijd deden, erbij willen horen en een bijdrage willen leveren.

Generatie overstijgende activiteiten
Het nieuwe themaprogramma, dat wij ‘Thuis in deze tijd’ hebben genoemd, wil hierop inspelen. In 2018 laten we enkele pilots uitvoeren om ouderen beter aansluiting te geven bij jongere generaties en die bijdragen aan meer wederzijds begrip en waardering. Want wij zijn er, dankzij studies die we hebben laten verrichten, van overtuigd dat generatie overstijgende activiteiten bij uitstek hierop een positieve invloed kunnen hebben. Naast deze pilots zullen we zes focusgroepen, samengesteld uit 67-plussers, bevragen over wat de deelnemers nodig hebben om zich in deze tijd thuis te voelen en wat zij er zelf aan kunnen bijdragen. Met de resultaten van de pilots en de uitkomsten van de focusgroepen, kunnen we bepalen welke aspecten het meest succesvol en effectief zijn. Daarmee willen we dan de volgende fase van dit programma ingaan, evt. in bredere vorm.

Delen