A A A

College van Regenten

De heren Christophersen, Sibbing en Sluyterman van Loo werden met ingang van 2018 voor een vervolgtermijn van vier jaar herbenoemd in het College van Regenten, het bestuur van het Fonds Sluyterman van Loo.

Het college heeft in 2017 vier reguliere vergaderingen gehad waarin aan de orde kwamen:

 • jaarrekening en jaarverslag 2016,
 • begroting 2017,
 • het beleggingsbeleid, waaronder ook maatschappelijk investeren,
 • het vermogensbeheer,
 • de FIN code Goed Bestuur,
 • besluiten over aanvragen,
 • discussie naar aanleiding van monitoring van door het fonds gefinancierde projecten,
 • voortgang van themaprogramma Lang Leve Kunst,
 • besluitvorming over het nieuwe themaprogramma Thuis in deze Tijd,
 • samenwerking met andere fondsen,
 • de instandhouding van Akerendam en de toekomst van Nieuw Akerendam.

Daarnaast heeft het college een vergadering gewijd aan een oriëntatie op de toekomst van het fonds. Fonds Sluyterman van Loo heeft zich de afgelopen vijftien jaar sterk ontwikkeld. Datzelfde geldt voor de maatschappelijke ontwikkelingen t.a.v. ouderenwelzijn en filantropie. Het gesprek dat het college hierover is gestart in 2017 zal in 2018 uitmonden in een duidelijke toekomstvisie. Daarnaast houdt het college in 2018 een periodieke evaluatie van het fonds en formuleert zij de uitgangspunten voor het beleid van de komende vijf jaar.

Delen