A A A

Akerendam

Fonds Sluyterman van Loo is van oudsher gevestigd op de buitenplaats – en rijksmonument – Akerendam in Beverwijk. Het onderhoud van Akerendam is een belangrijke verantwoordelijkheid. Begin 2018 vierden we het gereedkomen van restauratie van de tuinzaal. Een zeer deskundig team onder leiding van Ruth Jongsma heeft de betimmeringen van deze prachtige rococokamer teruggebracht in de oorspronkelijke kleurstelling. Daarnaast hebben ze de geschilderde behangsels schoongemaakt en gerestaureerd, evenals het monumentale stucplafond. Ons fonds ontving hiervoor van de Gemeente Beverwijk een oorkonde. Polman Restauratie- en Kleuronderzoek, dat het schilderwerk verzorgde, heeft voor dit project de overall juryprijs gewonnen van de Nationale Schilders Vakprijs 2018. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed bracht een klimaatadvies uit om de zaal en de andere monumentale kamers met hun inrichting in goede staat te houden. Vanaf 2019 organiseren we geregeld concerten in de tuinzaal, onder meer in samenwerking met Geelvinck Muziek Museum.

Vijver en gracht
De grote vijver achter Akerendam verkeert al jaren in zeer slechte staat. Dit is een reconstructie uit de jaren 1960 van de barokvijver uit de 18e eeuw. Het originele fundament en de relatief nieuwe gemetselde keermuren zijn verzakt en dreigen in het water te glijden. Stichting In Arcadië heeft denkrichtingen geformuleerd voor de restauratie. In goed overleg met de Monumentencommissie Beverwijk en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, hebben we gekozen voor reconstructie van de vijver zoals deze er tussen 1850 en 1960 uitzag. De vijver past dan veel beter in het landschappelijke karakter en in de omvang die het park sinds 1852 heeft. In 2020 zullen we de restauratie uitvoeren.
In 2018 constateerden deskundigen dat de keermuren van de gracht, die voor het grootste deel uit 1636 stammen, aan restauratie toe zijn. De werkzaamheden zijn, technisch en financieel, ingrijpend. We voeren de werkzaamheden uit in de tweede helft van 2019.

Delen