A A A

Samenvatting

Met het ouder worden komen we in nieuwe levensfasen terecht, met een eigen betekenis, mogelijkheden en vraagstukken. Dat inzicht heeft onze themaprogramma Thuis in deze tijd ons gebracht. Samen met onze partner Stichting RCOAK hebben we voor dit programma een aantal pilots laten uitvoeren en onderzoeken. Op basis van dit inzicht geven we in 2019 Thuis in deze tijd verder vorm. Het succes van ons gezamenlijk themaprogramma Lang Leve Kunst heeft ons geïnspireerd tot het opzetten van een speciaal fonds voor kunst- en cultuurprojecten voor ouderen. In het afgelopen jaar hebben we 361 aanvragen behandeld. We hebben 231 aanvragen gehonoreerd met in totaal € 1.645.858.

De opbrengsten uit ons belegd vermogen staan, net als bij veel andere fondsen, onder druk. We verwachten dat dit de komende jaren niet veel anders zal zijn. Het accent van ons werk komt steeds meer op onze themaprogramma’s te liggen. Dit heeft gevolgen voor de omvang van onze reguliere subsidieverstrekking. Ook op handen zijnde veranderingen in de samenstelling van het college en in de personele sfeer, nopen ons om grondig over de toekomst na te denken. Daarom zullen we dit jaar de visie van ons fonds opnieuw formuleren, waarbij we ook aandacht geven aan de waardevolle samenwerking met Stichting RCOAK. We zijn in 2018 begonnen om ons beleggingsbeleid en de samenwerking met onze vermogensbeheerder te evalueren. Begin 2019 verwachten we hiervan de resultaten.

Nieuw fonds op naam
Afgelopen zomer overleed mevrouw W. de Valk-Rodi, weduwe van onze oud-penningmeester, later voorzitter, mr. J. de Valk. Hij was meer dan 30 jaar als collegelid aan ons fonds verbonden. Het echtpaar De Valk bleek ons fonds als één van zijn drie erfgenamen te hebben aangewezen. Eind 2018 ontvingen we in grote dankbaarheid uit deze erfenis ruim € 1,1 miljoen ten behoeve van een fonds op naam De Valk-Rodi. In 2019 zullen we, op basis van de aanwijzingen in het testament, actief met dit fonds aan de slag gaan.

Akerendam
Fonds Sluyterman van Loo is van oudsher gevestigd op de buitenplaats – en rijksmonument – Akerendam in Beverwijk. Instandhouding van dit historische bezit behoort tot onze statutaire doelstellingen. Met de voltooiing van de restauratie van de tuinzaal is het grote huis nu helemaal op orde. In 2019 laten we de grachtmuren restaureren en in 2020 de vijver.

Nieuw Akerendam
Met behulp van externe adviseurs hebben we een toekomstvisie ontwikkeld voor het serviceappartementencomplex Nieuw Akerendam in Beverwijk.

Delen