A A A

Samenvatting

We hebben in 2017 volop aandacht besteed aan een evaluatie én een doorstart van ons themaprogramma Lang Leve Kunst. Het thema is een sterk merk geworden en het programma heeft op verschillende niveaus een grote impact verwezenlijkt. Drie kwartiermakers zetten hun werk voort en zullen anderen begeleiden bij het ontwikkelen van netwerken en activiteiten. Wij volgen met interesse hoe hun rol zich op andere plekken zal ontwikkelen.

Nieuw thema, Thuis in deze tijd
Het wordt ook spannend wat de pilots voor ons nieuwe themaprogramma ‘Thuis in deze tijd’ zullen opleveren. De resultaten gaan de bouwstenen vormen van dit nieuwe programma, waarvoor we waarschijnlijk een flink aantal jaren zullen uittrekken.

Restauratie tuinzaal
De rococo tuinzaal van Akerendam, van omstreeks 1760, is in 2017 gerestaureerd, na een minutieus historisch en kleurenonderzoek. De acht geschilderde behangsels, waaronder vier grote doeken met de vier jaargetijden, zijn in een atelier schoongemaakt en waar nodig gerestaureerd. De betimmeringen van de zaal, die na de Tweede Wereldoorlog groen waren geschilderd, hebben weer hun oorspronkelijke 18e-eeuwse kleurstelling gekregen. De restaurateurs maakten hiervoor op historische basis samengestelde verf.

Aangepaste afspraken Nieuw Akerendam
Wij hebben de bewoners van ons serviceappartementencomplex Nieuw Akerendam een aantal veranderingen voorgesteld om de huur- en serviceovereenkomst in lijn te brengen met de huidige eisen en regelgeving. In constructief overleg met de Huurdersvereniging is er voor gekozen de inzet van service coördinatoren te handhaven.

Toekomstvisie
In ruim vijftien jaar werk als donerend fonds zijn zowel wij als onze branche sterk ontwikkeld. We gaan in 2018 daarom grondig op deze periode terugkijken en onszelf een spiegel voorhouden. Het College van Regenten zal de uitkomsten van deze discussie vastleggen in een duidelijke toekomstvisie.

Delen