A A A

Vermogensverdeling

De obligatieallocatie werd in 2016, in afwijking van ons Beleggingsstatuut, tijdelijk verlaagd tot 23%, terwijl de benchmark 50% is gebleven. De gemiddelde looptijd van de obligatiebeleggingen is circa vier jaar versus circa acht jaar in de benchmark. De kredietkwaliteit is toegenomen. De totale weging van obligaties met een rating van A of hoger is gestegen van 83% naar 87%.
In 2018 is de allocatie naar aandelen redelijk gelijk gebleven, nu circa 57% (benchmark 50%). De beta (waarmee de gevoeligheid voor schommelingen op de aandelenmarkt wordt uitgedrukt) van de gehele portefeuille bedroeg circa 0,5, in lijn met de benchmark van ook circa 0,5.

 

Binnen de aandelenportefeuille is de weging naar Noord-Amerika in 2018 met 2% toegenomen ten laste van Opkomende Landen (overig). De allocatie naar de andere regio’s is gelijk gebleven.

 

 

 

 

 

 

 

Delen