A A A

Maatschappelijke investeringen

InvestMZ
Ons fonds is voor vijftig procent aandeelhouder van het Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg (InvestMZ). Sinds 2014 investeren we, samen met Stichting Else, in ondernemingen die innovatieve producten en diensten ontwikkelen die bijdragen aan duurzame verbetering van de maatschappelijke (gezondheids)zorg. Het maatschappelijk rendement van de investeringen staat voorop. Financieel rendement vloeit terug naar de beide aandeelhouders, zodat het opnieuw kan worden ingezet. In de afgelopen jaren is gebleken dat de bescheiden fondsomvang (€ 2 miljoen) het moeilijk maakt om succesvol te opereren. De kosten zijn naar verhouding hoog, de slagkracht beperkt. InvestMZ participeert nu in twee bedrijven. In 2018 hebben we besloten geen nieuwe investeringen meer te doen en de beide huidige uit te managen.
Het management van InvestMZ heeft samen met enkele gezondheidsfondsen ingetekend op een tender voor een Seedfondsregeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze tender was gericht op investeringen in e-health technostarters. Het voorstel bleek nog niet rijp genoeg om gehonoreerd te worden, maar de terugkoppeling van de RVO was wel aanleiding om een hernieuwde poging te wagen in maart 2019. Hierbij werkt InvestMZ intensief samen met de fondsen die zich inmiddels hebben gecommitteerd.

Nieuw Akerendam
Appartementencomplex Nieuw Akerendam werd in 1977 door Fonds Sluyterman van Loo gebouwd. Het complex staat naast Akerendam in Beverwijk en bevat 114 servicewoningen voor senioren. In 2018 hebben we een visie ontwikkeld voor een toekomstbestendige exploitatie. We hebben de verduurzaming van het gebouw onderzocht en met welke partners we het beste kunnen werken. Dit heeft ertoe geleid dat we de samenwerking met Viva!Zorggroep voortzetten. Viva!Zorggroep levert diensten zoals locatiemanagement, vastgoedbeheer en verhuur. We gaan met elkaar in gesprek over optimalisatie van de afspraken. In 2019 zal een interimmanager de toekomstvisie uitwerken en implementeren.

Delen