A A A

Belegd vermogen

Fonds Sluyterman van Loo financiert zijn activiteiten uit het rendement op zijn vermogen. Dit vermogen bestaat uit een beleggingsportefeuille en onroerend goed.

Lees hier het beleggingsbeleid van het fonds.

Spending rule
De financiële ruimte bepalen we jaarlijks aan de hand van de omvang van ons vermogen, de hoogte van de uitgaven in het voorgaande jaar en de te verwachten beleggingsopbrengsten. Deze spending rule zorgt ervoor dat het beschikbare budget niet teveel schommelt en dat ons vermogen zijn koopkracht op de lange termijn behoudt.

Kosten van het effectenbeheer
De directe kosten van het beheer van onze effectenportefeuille (adviesvergoeding, bankkosten en btw) kwamen uit op € 263.156, circa 5% lager dan in 2017. Dit is circa 0,4% van het gemiddeld belegd vermogen.

Vooruitblik
Het getuigt van goed bestuur om periodiek het beleggingsbeleid en -beheer tegen het licht te houden. In 2018 hebben we met behulp van een gespecialiseerd bureau ons strategisch beleggingsbeleid geëvalueerd en uitgangspunten voor de komende jaren vastgesteld. Het bureau is nu bezig om een vermogensbeheerder te selecteren om dit bijgestelde beleid uit te voeren. In de eerste helft van 2019 nemen we hierover een beslissing.

Delen