A A A

Vermogensontwikkeling

Fonds Sluyterman van Loo behaalde in 2017 een beleggingsresultaat van 5,1%. Dit was 1,3% hoger dan de benchmark.

De belangrijkste positieve bijdrage kwam van de onderweging [1] naar obligaties ten gunste van liquiditeiten. Hiernaast heeft de tactische allocatie binnen aandelen sterk positief bijgedragen. Het fonds heeft een overweging [2] naar Europese aandelen ten koste van Amerikaanse aandelen. Ook dit heeft in 2017 een positief effect gehad t.o.v. de benchmark. Door hiernaast Amerikaanse staatsobligaties aan te houden, is de allocatie naar de US dollar in lijn met de benchmark gebleven. Ook de overweging naar opkomende landen, de best presterende regio in 2017, droeg positief bij aan het (relatieve) resultaat.

[1] Minder meetellen in een portefeuille dan volgens de index of de benchmark normaal zou zijn.
[2] Meer meetellen in een portefeuille dan volgens de index of de benchmark normaal zou zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delen