A A A

Investeren, kosten, vooruitblik

Maatschappelijk investeren
Via het Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg (InvestMZ) investeren wij, sinds 2014, samen met Stichting Else, in ondernemingen die innovatieve producten en diensten ontwikkelen die bijdragen aan duurzame verbetering van de maatschappelijke (gezondheids)zorg. InvestMZ is er nog niet in geslaagd mede-investeerders uit de hoek van vermogensfondsen te vinden. Er is wel belangstelling, maar in afwachtende zin. In 2017 hebben we een groot aantal investeringsvoorstellen bekeken, maar uiteindelijk zijn er geen investeringen gedaan.

Kosten van het effectenbeheer
De directe kosten van het beheer van de effectenportefeuille (adviesvergoeding, bankkosten en btw) waren € 276.057. Dit is ongeveer gelijk aan 2016 en circa 0,4% van het gemiddeld belegd vermogen.

Vooruitblik
Onze spending rule bepaalt de financiële ruimte voor onze activiteiten en gaat uit van de omvang van het vermogen, de hoogte van de uitgaven in het voorafgaande jaar en de verwachte beleggingsopbrengsten. Zo zorgen we ervoor dat het jaarlijkse budget voor activiteiten niet net zo sterk fluctueert als de omvang van het vermogen.
In 2017 hebben wij een opzet gemaakt voor het periodiek onderzoek naar de wijze waarop het aansturen van de beleggingsportefeuille bij Fonds Sluyterman van Loo is georganiseerd. Dit onderzoek omvat onder meer het vraagstuk of een advies-of vermogensbeheerrelatie beter past bij ons fonds. Verder wordt onderzocht wat de voor- en nadelen van beleggen in illiquide producten zijn.

Delen