A A A

Belegd vermogen

Fonds Sluyterman van Loo belegt uitsluitend via collectief beheerde beleggingsfondsen. Hierdoor heeft het fonds beperkte directe invloed op de bedrijven waar de fondsbeheerders in beleggen.

Beleggingsbeleid van het fonds.

Delen