Volg ons op    Facebook     Linkedin
A A A
Contact

Jaarverslag 2013

Lang Leve Kunst is het themaprogramma over cultuurparticipatie door ouderen. Bezig zijn met kunst ontwikkelt talent en versterkt eigenwaarde. Samenwerking tussen cultuur, welzijn en zorg zijn de speerpunten van het convenant 'Ouderen en cultuur', medeondertekend door de minister van OCW en de staatssecretaris van VWS.

Jaarverslag 2013

Veertig projecten in het themaprogramma Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid zijn in 2013 gestart. Betekenisvolle ontmoetingen en wederkerigheid bij ouderen staan centraal. Kennisuitwisselingsgroepen zijn onderdeel van het traject, zodat projectleiders hun ervaringen kunnen delen.

Jaarverslag 2013

Fonds Sluyterman van Loo wil een deel van zijn vermogen in maatschappelijke ondernemingen investeren. Hierbij staat maatschappelijk rendement voorop.
Als pilot is het project Touch Table gekozen, een interactief communicatiemiddel voor ouderen.

Jaarverslag 2013

Binnen het reguliere subsidiebeleid werd in 2013 circa € 2 miljoen uitgegeven aan 265 projecten. De categorieën 'cultuur' en 'recreatie en sport' bleken populair.
Een greep uit de thematiek: mantelzorgers en omgang met dementie, actieve dagbesteding, en bevordering van kennisuitwisseling tussen jong en oud.

Jaarverslag 2013

In 2013 werden 405 projectaanvragen ingediend. De stijging ten opzichte van het voorgaande jaar kan verklaard worden door netwerkvergroting, meer naamsbekendheid en de geactualiseerde website.
In totaal werd € 2,2 miljoen besteed.